/home/sportin04/domains/sportinnuland.nl/public_html
Sport in Nuland

Jeugdsport stimulans

Steun kansarme kinderen levert gemeente financieel voordeel op

Sporten bevordert de fysieke en mentale ontwikkeling van kinderen. Maar niet alle kinderen kunnen sporten, omdat de financiële situatie thuis dat niet toe laat. In Brabant gaat het om ongeveer 40.000 kinderen. Het Jeugdsportfonds Brabant gaat hier iets aan doen. Kinderen met financieel minder draagkrachtige ouders komen in aanmerking voor een bijdrage uit het fonds. Daartoe moet de gemeente waarin zij wonen wél aangesloten zijn bij het fonds. Dit levert diverse voordelen op.

 

Jeugdsportfonds Brabant, aangesloten bij Jeugdsportfonds Nederland, richt samen met de gemeente een netwerk van intermediairs op. Dit zijn personen die werken in de omgeving van kinderen (4-18 jaar). Zoals leraren, jongerenwerkers, buurtagenten, medewerker van Stichting Leergeld, enzovoorts. Zij hebben inzicht in de thuissituatie van het kind en toetsen of het aan de criteria voldoet.

 

Belangrijk is dat de inkomenstoets plaatsvindt. De hoofdrichtlijn hierbij is: een inkomen van maximaal 105% van het wettelijke minimum of ouders die door schulden hun kind niet kunnen laten sporten. De intermediairs dienen rechtstreeks, zonder tussenkomst van de gemeente, een aanvraag in bij Jeugdsportfonds Brabant. Doordat de intermediairs dicht bij de kinderen staan, vindt ook direct controle plaats op de uitvoering van de sportactiviteit.

 

Extra fondsen
Elk kind kost € 285. Daarvan gaat € 225 naar het kind. Uitgangspunt van het Jeugdsportfonds Brabant is dat 50% van de kosten wordt gefinancierd uit gemeentelijk beleid (sport, jeugd, inkomen, welzijn). Het streven is dat de overige 50% vanuit Jeugdsportfonds Nederland komt. Tevens gaat het Jeugdsportfonds Brabant op provinciaal niveau extra fondsen en sponsors werven. Deze gelden komen ten goede van de bij het fonds aangesloten gemeenten. Daarnaast ondersteunt het fonds lokale promotieactiviteiten. Het geld hieruit komt alleen ten goede van kinderen uit de desbetreffende gemeente.

 

Profiteer mee
Jeugdsportfonds Brabant heeft een aantal werkzaamheden uitbesteed aan Sportservice Noord-Brabant. Dat ontlast de gemeente. En door de promotie- en fondsenwervingsactiviteiten profiteert de gemeente financieel mee. Daarnaast worden de aanvragen zonder tussenkomst van de gemeente afgehandeld. Via periodieke rapportages blijft de gemeente op de hoogte van de voortgang.

Meer informatie h.boosman@ssnb.nl, 013-5349027.

 

De KIDS Sportbundel verovert Brabant

De KIDS Sportbundel is dé nieuwe gemeentesportgids voor kinderen. In de KIDS Sportbundel stellen sportverenigingen zichzelf voor en vertellen daarbij hoe kinderen kunnen kennismaken bij de vereniging.
De gemeente kan de hele sportbundel samenstellen, Sportservice Noord-Brabant helpt hierbij en verzorgt een speelse opmaak. Eind februari verschijnen de eerste uitgaven in de gemeenten Gilze en Rijen en Geldrop-Mierlo. Eerder verscheen de sportbundel al in de gemeente Valkenswaard.

Een voorbeeld kunt u hier downloaden (PDF).

Voor meer informatie:
Jodi Foolen, telefoon 013 – 5349027, j.foolen@ssnb.nlDeze website is gerealiseerd door: DigiFactory Webworks
Fotoalbum