/home/sportin04/domains/sportinnuland.nl/public_html
Sport in Nuland

NOC*NSF Breedtesport

NOC*NSF is als vereniging van de Nederlandse sportbonden (en daarmee dus ook de sportverenigingen) primair verantwoordelijk voor de georganiseerde sport. De missie van NOC*NSF Breedtesport luidt dan ook: "Het versterken van de georganiseerde sport, zodat zo veel mogelijk inwoners van Nederland sportief actief zijn."

Als koepel van alle sportbonden zet NOC*NSF Breedtesport zich onder andere in voor belangenbehartiging en beleid- en strategie-ontwikkeling. Wat bonden individueel niet kunnen bereiken, kan de koepel mogelijk wel voor elkaar krijgen. Daarnaast zijn er maatschappelijke thema's, zoals gezondheid, veiligheid en welzijn, die de sport als geheel aangaan en waarin NOC*NSF als koepel een rol speelt.Tevens wil NOC*NSF Breedtesport de voor de breedtesport beschikbare middelen vergroten en bestaande geldstromen in de sport efficiënt inzetten. 

Een samenvatting van het meerjarenbeleidsplan is te vinden in de folder "De vereniging wint!" Ook deze is hier in te zien.
Download de folder 'De vereniging wint (PDF)'

 

Deze website is gerealiseerd door: DigiFactory Webworks
Fotoalbum