/home/sportin04/domains/sportinnuland.nl/public_html
Sport in Nuland

Sportiviteit & Respect

Bron: www.sport.nl
Sportiviteit & Respect … waar hebben we het eigenlijk over? Emoties op het speelveld zijn toch normaal? Is het echt zo belangrijk om er aandacht aan te besteden? Menig sportvereniging zal zich deze vragen gesteld hebben. Gelukkig zijn veel verenigingen er intussen van overtuigd dat Sportiviteit & Respect essentieel is in de sport en de sport ook veel plezieriger maakt.
Een vereniging die aandacht besteed aan Sportiviteit & Respect, schept de juiste sfeer voor sporters om zich aan te melden bij de vereniging, voor ouders om hun kind aan te melden en voor vrijwilligers om taken te vervullen. Sportiviteit & Respect draagt - kortom - op een positieve manier bij aan het imago van uw vereniging!

Wat kan de vereniging zelf doen?Om de verenigingen te ondersteunen is de Quick Scan ontwikkeld. Sporters en verenigingen kunnen via het internet vragen invullen, die betrekking hebben op hun houding en gedrag tijdens wedstrijden. Vragenlijsten worden verwerkt in een rapport waarin de belangrijkste conclusies en aanbevelingen voor nieuw of aan te passen beleid worden opgenomen.
Darnaast is er een Verenigingsdraaiboek samengesteld waar in zes stappen beschreven wordt hoe sportverenigingen concrete activiteiten kunnen ontwikkelen om de sportiviteit binnen hun vereniging te bevorderen.

Een vereniging heeft nog een heleboel andere mogelijkheden om sportiviteit in de vereniging te bevorderen. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

1. In het beleidsplan expliciet aandacht besteden aan de bevordering van sportiviteit.
2. Duidelijke werkafspraken maken over de beleidslijnen op het gebied van sportiviteit.
3. Begeleidend kader scholen in sportiviteitbevordering.
4. Bij aanname van trainers bepaalde afspraken in het contract vastleggen.
5. In de vereniging navragen (via vragenlijsten, individuele of groepsgesprekken) hoe de sporters en begeleidend kader denken over knelpunten en mogelijke oplossingen.
6. In de vereniging gezamenlijk gedragscodes opstellen en zorgen voor de handhaving daarvan.
7. Binnen de vereniging informatie geven (via informatie-avond of clubblad) over bijvoorbeeld sportiviteit, waarden en normen en gedragscodes.
8. Binnen de vereniging op een leuke manier discussies organiseren over sportiviteit, waarden en normen en gedragscodes.
9. Ouders betrekken bij de sportieve opvoeding van hun kinderen.
10. Met verenigingen in de omgeving afspraken maken om gezamenlijk onsportiviteit aan te pakken.
11. Etc.

Daarnaast kunnen verenigingen ondersteuning krijgen van hun eigen bond of een speciale ondersteuninginstantie.

Ondersteuning door NCSU

Een vereniging kan zich op verschillende manieren bezighouden met Sportiviteit & Respect en het thema Fair Play. De NCSU is al jaren actief op het gebied van Sportiviteit & Respect en hoe je daar mee omgaat op en om het sportveld.
Deze ervaring is omgezet in dienstverlening op maat, zodat vraag en antwoord goed op elkaar aansluiten. Of het nu gaat om een thema-avond Fair Play of om het opzetten van beleid: Sportiviteit & Respect in de sport verdient gewoon ieders aandacht. De NCSU heeft deskundigen/docenten die verenigingen kunnen helpen om het thema vorm te geven. Hieronder staan enkele voorbeelden van de dienstverlening van de NCSU.
 
Inhoud van een thema-avond
Na een korte inleiding over Sportiviteit & Respect zijn verschillende methodes te volgen. Het doel van de bijeenkomst is bepalend welke methode wordt gekozen. 
 

 • Stille wand-discussie
  Op pamfletten wordt iedereen gevraagd een reactie te geven op Sportiviteit & Respect -stellingen. De stellingen nodigen uit tot discussie en het vormen van een eigen mening. Uitkomsten kunnen leiden tot beleidskeuzes. Leden worden uitgenodigd om mee te denken over het beleid van hun eigen vereniging als het om Sportiviteit & Respect gaat.
 • Fair Play-dilemmaspel
  Door middel van dilemma's worden meningen over Fair Play gevormd. Realistische situaties komen aan de orde, waardoor reacties naar het bestuur loskomen. Dit spel is zowel voor jong als voor oud beschikbaar.
 • Kijkwijzer
  Voor jonge- én senioren sporters is dit een 'eye-opener'. Leren kijken naar het sportieve gedrag van anderen en daarmee naar het gedrag van jezelf! Trainers en coaches worden betrokken bij de uitvoering van de kijkwijzer.
 • Sportieve activiteiten
  Spelsporten en andere spelvormen, toegespitst op samenwerking, Sportiviteit & Respect en het omgaan met geschreven en ongeschreven regels.
 • Opzetten beleid
  Met de verschillende groepen in de verenigingen kan een beleid voor Sportiviteit & Respect worden opgezet. Daarin kan beschreven worden wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft. Daarbij kunnen ook gedragscodes opgesteld worden voor de verschillende groepen in de vereniging.
   
  In alle gevallen wordt duidelijk toegewerkt naar een doel; bij jonge en oudere sporters naar fair gedrag, bij ouders en trainers naar faire begeleiding, bij bestuur naar een fair beleid.

  Ondersteuning door de NCSU
  Een vereniging kan zich op verschillende manieren bezighouden met Sportiviteit & Respect en het thema Fair Play. De NCSU is al jaren actief op het gebied van Sportiviteit & Respect en hoe je daar mee omgaat op en om het sportveld.
  Deze ervaring is omgezet in dienstverlening op maat, zodat vraag en antwoord goed op elkaar aansluiten. Of het nu gaat om een thema-avond Fair Play of om het opzetten van beleid: Sportiviteit & Respect in de sport verdient gewoon ieders aandacht. De NCSU heeft deskundigen/docenten die verenigingen kunnen helpen om het thema vorm te geven. Hieronder staan enkele voorbeelden van de dienstverlening van de NCSU.


  Ouders en sportieve opvoeding

  Op deze pagina treft u vier artikelen geschreven over de rol van ouders bij de sportbeoefening van het kind. Deze artikelen zijn geschreven voor de ouders. Door het bijvoorbeeld in uw clubblad te plaatsen krijgen de ouders informatie over hun verantwoordelijkheden als ouder bij de sportactiviteiten van hun kinderen. Het is belangrijk dat verenigingen de ouders hier op wijzen.
  De artikelen kunnen rechtstreeks worden overgenomen, maar ook kunt u de teksten aan de situatie van uw vereniging aanpassen (bijvoorbeeld met betrekking tot clubafspraken, ouderactiviteiten, et cetera).


 • Deze website is gerealiseerd door: DigiFactory Webworks
  Fotoalbum