/home/sportin04/domains/sportinnuland.nl/public_html
Sport in Nuland

Wet en regelgeving

Breedtesport en het verenigingsleven speelt een steeds grotere en belangrijkere rol in het sociale leven. Vanuit verschillende instanties, zoals sportkoepels en overheid, wordt daarom veel aandacht besteed aan de ondersteuning en stimulans van verenigingen, vrijwilligers en (breedte)sport. Sportinnuland.nl wil hierin ook een informatieve rol vervullen.

Op deze website zal informatie worden verzameld die voor verenigingen van belang kan zijn. Hierin wordt Stichting Web Lokaal ondersteund door onder meer Rabobank Het Maasland en Gemeente Maasdonk.

Sportevenementen en de Belasting
Rini van de Ven, wethouder Gemeente Maasdonk, attendeerde ons op een folder van de belastingdienst met betrekking tot de organisatie van sportevenementen.

In Nederland worden veel sportevenementen georganiseerd. Hierbij staat het welslagen van het evenement, zowel sportief als organisatorisch, voorop. Bij de organisatie moet u echter ook rekening houden met de fiscale gevolgen. Hoe u voorkomt dat fiscale gevolgen achteraf een domper op de feestvreugde veroorzaken, leest u in deze brochure (PDF).


Nieuw handboek wet- en regelgeving
Verenigingen hebben dagelijks te maken met een grote hoeveelheid wetten en regels die nageleefd moeten worden.
Natuurlijk zijn wetten en regels noodzakelijk en nuttig. Ze leggen vast hoe we in de samenleving maatschappelijke ontwikkelingen willen sturen en voorkomen eventuele nadelige gevolgen van deze ontwikkelingen. De afgelopen jaren is het aantal eisen waaraan bedrijven en organisaties moeten voldoen sterk toegenomen. Hoewel vrijwilligersorganisaties niet de primaire doelgroep zijn van deze wetten en regels, moeten ook zij zich aan deze wet- en regelgeving houden.

Om meer inzicht te geven in deze complexiteit van wetten en regels heeft de werkgroep 'Informatievoorziening Wet en regelgeving' (NOC*NSF, CIVIQ en IOS) het 'Handboek Wet- en regelgeving' ontwikkeld. Door het handboek ook digitaal aan te bieden op www.sport.nl willen ze de verenigingen en verenigingsondersteuners ook in de toekomst op de hoogte houden van de meest actuele informatie.

Klik hier om naar het handboek te gaan.Deze website is gerealiseerd door: DigiFactory Webworks
Fotoalbum