/home/sportin04/domains/sportinnuland.nl/public_html
Sport in Nuland

Evenementenvergunning

Op 1 januari 2005 is de door de gemeenteraad vastgestelde legesverordening in werking getreden. Op grond hiervan was men vanaf 1 januari jl. voor het aanvragen van een evenementenvergunning € 50,-- aan leges verschuldigd. Dit heeft bij vele verenigingen tot onbegrip geleid.

In de raadsvergadering van 31 mei 2005 is unaniem een motie aangenomen met als strekking om alternatieven te ontwikkelen om verenigingen tegemoet te komen. Voor het college is dit aanleiding geweest om te komen tot een aanpassing van de legesverordening. In de raadsvergadering van 5 juli 2005 is ingestemd met de aanpassing van de legesverordening. Op grond hiervan is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005, voor ingezetenen van de gemeente Maasdonk het tarief voor een evenementenvergunning vastgesteld op nihil.

De verenigingen en organisaties uit Maasdonk die na 1 januari 2005 een nota voor leges evenementenvergunning hebben betaald krijgen het bedrag terug.Deze website is gerealiseerd door: DigiFactory Webworks
Fotoalbum